تبلیغات
جامانده از پدر - دلخوشم به اینکه: چوب خدا صدا نداره وقتی بخوره دوا نداره


جامانده از پدر

ﭼﻮﺏ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺧﺪﺍ ﻧﺎﻣﺮﺋﻴﺴﺖ ...

ﻧﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﻴﻔﻬﻤﺪ ,ﻧﻪ ﺻﺪﺍﻳﻲ ﺩﺍﺭﺩ ...

ﻳﻚ ﺷﺒﻲ ﻳﻚ ﺟﺎﻳﻲ ...

ﻭﻗﺘﻲ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺑﻐﺾ ,ﻧﻔﺴﺖ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ ...

ﺧﺎﻃﺮﺕ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ...

ﻛﻪ ﺷﺒﻲ ﻳﻚ ﺟﺎﻳﻲ ...

ﺑﺎﻋﺚ ﻭ ﺑﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﺑﻐﺾ ﺷﺪﻱ

ﻭﺩﻟﻲ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻱ ...

ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻴﻜﺮﺩﻱ ﺑﻐﺾ

ﭘﺎﭘﻲ ﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ...

ﻭ ﺷﺒﻲ ﻳﻚ ﺟﺎﻳﻲ ...

ﻣﻴﻨﺸﻴﻨﺪ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﻧﻔﺴﺖ ...

ﻭ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺟﺒﺎﺭ ...

ﻫﺮ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺪﺑﺎﺭ ...

ﻣﺤﺾ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺭﺍﻩ ﻧﻔﺴﺖ ...

ﺑﻐﺾ ﺭﺍ ﻣﻴﺸﻜﻨﻲ ...

ﺁﺭﻱ , ﺍﻳﻦ ﭼﻮﺏ، ﭼﻮﺏِ ﺧﺪﺍﺳﺖ ....
نوشته شده در چهارشنبه 25 شهریور 1394 ساعت ساعت 11 و 29 دقیقه و 00 ثانیه توسط فاطمه ی بابا هم دردی | |


قالب رایگان وبلاگ پیجك دات نت